Ở Bắc Trung Bộ đã hình thành mô hình kinh tế kết hợp được thể hiện:

A.

Nông, ngư nghiệp.

B.

Nông, lâm nghiệp.

C.

Nông, lâm, ngư nghiệp.

D.

Công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.