** cà chua, gen A là trội qui định cà chua quả đỏ so vi gen a quy định cà chua quvàng, gen B là trội qui định cà chua quả trơn so vi gen b qui định cà chua quả bu. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cp nhiễm sắc thể tương đồng và liên kết hoàn toàn.

Khi bố mẹ có kiểu gen  cho tỉ lệ kiểu hình là :

A.

75% quả đỏ, bầu : 25% quả vàng, tròn.

B.

50% quả đỏ, tròn : 50% quả vàng, bầu.

C.

50% quả đỏ, bầu : 50% quả vàng, tròn.

D.

75% quả đỏ, tròn : 25% quả vàng, bầu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

50% quả đỏ, bầu : 50% quả vàng, tròn.

P:  quả đỏ, tròn x quả vàng, bầu = ( Ab : aB).ab =

hay 50% quả đỏ, bầu : 50% quả vàng, tròn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...