Ở các loài sinh vật lưỡng bội sinh sản hữu tính, mỗi alen trong cặp gen phân li đồng đều về các giao tử khi:  

A.

Bố mẹ phải thuần chủng.

B.

Số lượng cá thể con lai phải lớn.  

C.

Alen trội phải trội hoàn toàn.

D.

Quá trình giảm phân của các tế bào sinh dục chín xảy ra bình thường.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mỗi alen trong cặp gen phân li đồng đều về các giao tử khi: quá trình giảm phân của các tế bào sinh dục chín xảy ra bình thường.  

Vậy đáp án đúng là D

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Quy luật phân li - Quy luật di truyền - Sinh học 12 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.