ó các ngọn núi cao nằm trên biên giới Việ t- Lào là: a. Khoan La San; b. Pha Luông; c. Phu Hoạt; d. Rào cỏ. Thứ tự lần lượt các ngọn núi trên từ Bắc vào Nam: 

A.

a-c-d-b.        

B.

a-b-c-d.        

C.

a-b-a-d.        

D.

a-c-b-d.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.