Ở châu chấu, con cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, con đực có cặp nhiễm sắc thể XO. Quan sát một tế bào châu chấu bình thường, thấy có 23 nhiễm sắc thể. Đây là bộ nhiễm sắc thể của:

A.

châu chấu cái.

B.

châu chấu bị đột biến thể một nhiễm.

C.

châu chấu đực.

D.

châu chấu bị đột biến thể tam nhiễm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

châu chấu đực.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...