ở đâu, quân Pháp bị qụân Nhật đánh tổn thất nặng?

A.

Ở Đồ Sơn

B.

Ở Lạng Sơn

C.

ở Hải Phòng.

D.

Ở Hải Phòng và Đồ Sơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ở Lạng Sơn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.