Ở ĐBSH tỉnh nào có số dân đông nhất và thấp nhất?

A.

Hà Nội và Hà Nam.                            

B.

Hà Nội và Hà Tây.

C.

Hải Phòng và Vĩnh Phúc.                   

D.

Hải Phòng và Bắc Ninh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.