Ở di tích Vi Sơn (Phú Thọ), các nhà khảo cổ học đã tìm thấy di chỉ gì của người hiện đại của Việt Nam? 

A.

Nhiều răng hóa thạch ở giai đoạn sớm 

B.

Nhiều xương hóa thạch ở giai đoạn muộn 

C.

Nhiều công cụ bằng đá ở giai đoạn muộn

D.

Nhiều công cụ bằng đồng thau ở giai đoạn sớm

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nhiều công cụ bằng đá ở giai đoạn muộn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.