Ở điều kiện thường, chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung dịch img1 loãng?  

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Chỉ có img1 không có khả năng phản ứng với img2 loãng. Các chất còn lại đều phản ứng với img3 loãng.

A.img4 

B. img5 

C. img6   

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.