Ở điều kiện thường, X là chất bột rắn vô định hình, màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, xoắn như lò xo. Thủy phân X trong môi trường axit thu được glucozo. Tên gọi của X là:

A.

Saccarozo.

B.

Amilozo.

C.

Xenlulozo.

D.

Amilopectin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ở điều kiện thường, X là chất bột rắn vô định hình, màu trắng.

Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, xoắn như lò xo. Thủy phân X trong môi trường axit thu được glucozo.

=> Tên gọi của X là Amilozo.  

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...