Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể:    

A.

có cùng kiểu gen.

B.

có kiểu hình khác nhau.

C.

có kiểu hình giống nhau.

D.

có kiểu gen khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể có cùng kiểu gen.

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.