** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường.

Tỉ lệ kiểu hình 35 gà lông đốm, mào to : 12 gà lông đốm, mào nhỏ : 13 gà lông đen, mào to : 4 gà lông đen, mào nhỏ có thể xuất hiện ở phép lai:

A.

XAXaBb x XAYBb.

B.

XAXaBb x XAYBB.

C.

XAXa x XAYbb.

D.

XAXaBb x XaYBb.

 

 

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

XAXaBb x XAYBb.

Xét tính trạng màu lông

F1 phân li . Suy ra kiểu gen của bố mẹ là XAXa x XAY

Xét tính trạng hình dạng mào:

F1 phân li . Suy ra kiểu gen P: Bb x Bb.

Xét cả hai tính trạng, kiểu gen của bố mẹ là :

     XAXaBb x XAYBb.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.