** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường.

Nếu F1 đồng tính về cả 2 tính trạng, kiểu gen P có thể là 1 trong bao nhiêu phép lai?

A.

7.

B.

8.

C.

18.

D.

12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

18.

F1 đồng tính về màu sắc lông, kiểu gen của P có thể

XAXA x XAY; XAXA x XaY; XaXa x XaY.

F1 đồng tính về hình dạng lông, kiểu gen của P có thể

BB x BB; BB x Bb; BB x bb; bb xbb.

Kết hợp cả hai tính trạng và tìm các phép lai tương đương, ta có tất cả: (3 + 6 + 6 + 3) = 18 sơ đồ lai phù hợp với kết quả.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.