Ở kỉ Tam điệp, đại Trung sinh có sự phân hóa của:

A.

Bò sát.

B.

Bò sát khổng lồ.

C.

Lưỡng cư.

D.

Côn trùng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bò sát khổng lồ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.