** Ở lúa, tính trạng kích thước của thân do 3 cặp alen (A1a1; A2a2; A3a3) quy định. Mỗi gen trội làm cây cao thêm 5cm, chiều cao cây thấp nhất 30cm.

Cho F1 dị hợp về 3 cặp gen giao phối với nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là:

 

A.

(3 + 1)3.

B.

3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1.

C.

1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1.

D.

1 : 4 : 6 : 4 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...