Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A,B cách nhau 19 cm, dao dộng theo phương thẳng đứng với phương trình img1(với t tính bằng s).Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là:  

A.

5cm.

B.

2cm.

C.

4cm.

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

  img1         

  Gọi khoảng cách từ điểm M tới nguồn A là d1, khoảng cách từ M tới nguồn B là d2, ta có: Phương trình sóng tại điểm M là:         img2 

M dao động với biên độ cực đại khi:         img3  M dao động cùng pha với nguồn A img4  Từ (1) và (2) img5  d1 min khi k = 1img6.

Vậy đáp án đúng là B.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.