Ở miền khí hậu phía Bắc, trong mùa đông độ lạnh giảm dần về phía tây vì:

A.

Nhiệt độ thay đổi theo độ cao của địa hình.

B.

Dãy Hoàng Liên Sơn ngăn cản ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

C.

Nhiệt độ tăng dần theo vĩ độ.

D.

Đó là những vùng không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ở miền khí hậu phía Bắc, trong mùa đông độ lạnh giảm dần về phía tây vì dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ ngăn cản ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tới vùng phía tây.

Vậy đáp án là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.