Ở một trang trại nuôi gà, tỉ lệ số gà trống so với số gà mái là 57%. Biết rằng, nếu trang trại đó nuôi thêm 24 con gà trống nữa thì tỉ lệ đó là 60%. Số gà của trang trại là:

A.

1256 con

B.

1200 con

C.

1254 con

D.

1245 con

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:24 con tương ứng với số phần trăm của số gà mái là: 60% – 57% = 3% Số gà mái là: 24 : 3% = 800 (con) Số gà trống là: $800 \times 57\% = 456$ (con) Số gà của trang trại là: 800 + 456 = 1256 (con) Đáp số: 1256 con.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.