Ở Nghệ An, Xô viết ra đời từ khi nào?

A.

Từ tháng 9 - 1930

B.

Từ cuối năm 1930.

C.

Từ cuốĩ năm 1930 - đầu năm 1931.

D.

Từ giữa năm 1930

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ tháng 9 - 1930

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.