** ngô có 3 gen (mỗi gen gồm 2 alen A1, a1, A2, a2, A3, a3), phần li độc lập, tác động qua lại vi nhau để hình thành chiều cao cây. Cứ mỗi alen trội m cây n đi 20 cm.Người ta lai cây thấp nhất chưa biết chiều cao với cây cao nhất có chiều cao 210 cm.

Giả sử: Gen 1: A1 và a1; gen 2: A2 và a2; gen 3: A3 và a3. Kiểu gen của cây ngô thấp nhất là A1A1A2A2A3A3. Chiều cao của cây ngô thấp nhất là:

A.

170 cm.

B.

110 cm.

C.

130 cm.

D.

90 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Theo đề bài ra cây có chiều cao thấp nhất là A1A1A2A2A3A3

Vậy chiều cao cây thấp nhất là: 210 – 6 x 20 = 90 cm.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...