**Ở người B: Gen quy định da bình thường; b: Bệnh bạch tạng. Gen nằm trên NST thường.

Cho rằng bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp. Hãy tính xác suất xuất hiện tính trạng này ở đời con.

Xác suất xuất hiện 1 đứa con bình thường:

A.

25%.

B.

75%.

C.

50%.

D.

12,5%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

75%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...