Ở người, đột biến mất một phần vai ngắn nhiễm sắc thể số 5 gây nên hội chứng         

A.

A: AIDS 

B.

B: tiếng mèo kêu

C.

C: Đao

D.

D: Tơcnơ  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch ở người →do HIV gây lên 

Ở người, đột biến mất một phần vai ngắn nhiễm sắc thể số 5 gây nên hội chứng tiếng mèo kêu

Đao là đột biến có 3 NST số 21 

Tono là bệnh do đột biến mất NST giới tính XO  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.