Ở người, một gen trên NST thường có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với một người đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thuận tay phải là    

A.

A. 62,5%

B.

B. 43,75%

C.

C. 37,5%

D.

D. 50%

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Số người thuận tay trái trong quần thể chiếm 36%

=>  Tần số alen a là 0,6 =>  Cấu trúc quần thể là 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa

=> Người thuận tay phải sẽ có dạng 0,25AA : 0,75Aa

Người phụ nữ thuận tay trái aa kết hôn với người đàn ông thuận tay phải (0,25AA : 0,75Aa)

Xác suất để cặp vợ chồng sinh con thuận tay trái là 1 x img1 = 37,5%

=> Xác suất để cặp vợ chồng sinh con thuận tay phải là 62,5%

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.