Ở người, tính trạng nhóm máu ABO do một gen có 3 alen IA, IB, IO  qui định. Trong một quần thể cân bằng di truyền có 25% số người mang nhóm máu O; 39% số người mang nhóm máu B.Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A sinh một người con, xác suất để người con này mang nhóm máu giống bố mẹ là bao nhiêu?    

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án : B 

Tần số alen IO trong quần thể là  img1 = 0,5 Nhóm máu B chiếm tỉ lệ 39% = IBIB + 2IBIO

Giải ra, ta được tần số alen IB là 0,3

Vậy tần số alen IA là 0,2=>nhóm máu A trong quần thể có tỉ lệ : 0,04 IAIA : 0,2IAIO

Người mang nhóm máu A có dạng :img2 

Cặp vợ chồng mang nhóm máu A=> Xác suất để con có nhóm máu O là:  img3 

Vậy xác suất để con có nhóm máu giống bố mẹ ( nhóm máu O) là img4 

Vậy đáp án là B      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.