Ở nước ta việc đẩy mạnh sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt là:

A.

Bảo đảm lương thực cho hơn 80 triệu người và thức ăn cho chăn nuôi.

B.

Hàng xuất khẩu.

C.

Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

D.

Bảo đảm lương thực cho hơn 80 triệu người và thức ăn cho chăn nuôi và hàng xuất khẩu hoặc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bảo đảm lương thực cho hơn 80 triệu người và thức ăn cho chăn nuôi và hàng xuất khẩu hoặc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.