Ở nước ta, việc hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở miền núi và trung du phải gắn liền với việc :

A.

Cải tạo đất đai.

B.

Trồng và bảo vệ vốn rừng.

C.

Đẩy mạnh thâm canh.

D.

Giải quyết vấn đề lương thực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cải tạo đất đai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.