Ở ruồi giấm, alen A quy định mát đó là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Tính theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mất trắng?    

A.

XAXA × XaY        

B.

 XAXa × XAY                   

C.

 XaXa × XAY

D.

XAXa × XaY

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án : B 

Tỉ lệ kiểu hình ở đời con  3 mắt đỏ : 1 mắt trắng => Phép lai  một cặp tính trạng . Mắt đỏ  trội hoàn toàn so với tính trạng mắt trắng . Tỉ lệ kiểu hình mắt  trắng : img1 = img2 a× img3 a  Mỗi bố mẹ tạo ra loại giao tử  a với tỉ lệ img4 => Hai bên bố mẹ dị hợp hai cặp gen . Xét các đáp án thì thấy B thỏa mãn  

Vậy đáp án là B    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.