** Ở ruồi giấm, cho P đều thuần chủng, F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài. Tiếp tục giao phối F1, được F2 có tỉ lệ 1601 con mắt đỏ, cánh dài : 534 con mắt đỏ, cánh cụt : 532 con mắt trắng, cánh dài : 178 con mắt trắng, cánh cụt. Trong đó, các con mắt trắng đều thuộc giới đực. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng.

Đem con đực F1 cho giao phối với cá thể thứ ba, thu được 29  đỏ, dài : 28  đỏ, ngắn : 31  đỏ, dài : 30  đỏ, ngắn. Kiểu gen của cá thể thứ ba là:

A.

XAYbb.

B.

XaXabb.

C.

aabb.

D.

XAXabb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

XaXabb.

+ Tính trạng màu mắt phân li 1 mắt đỏ : 1 mắt trắng  F1: XAY x XaXa.

+ Tính trạng hình dạng cánh phân li 1 : 1  F1: Bb x bb.

+ Kết hợp 2 tính trạng, kiểu gen của F1 là:  XAYBb x  XaXabb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...