Ở ruồi giấm, trong phép lai P: img1 thu được F1 có kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỷ lệ 4,375%. Đặc điểm di truyền của phép lai này là:  

A.

Hoán vị gen đã xảy ra ở cả 2 giới với tần số 30%  

B.

Hoán vị gen xảy ra ở giới cái với tần số 20%

C.

Các gen A , B liên kết hoàn toàn

D.

 Hoán vị gen xảy ra ở giới cái với tần số 30%

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ở ruồi giấm chỉ có hoán vị gen ở con cái, tỷ lệ KH lặn về 4 tính trạng là img1         img2giao tử ab ở giới cái là img3         img4  

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.