Ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là:

A.

Alanin.                                  

B.

Foocmin metionin.                 

C.

Valin.                                 

D.

Mêtiônin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là Foocmin metionin. Ở sinh vật nhân thực là Metionin.    

Vậy đáp án đúng là B      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...