Ở tằm, alen A quy định trứng màu trắng, alen a quy định trứng màu sẫm. Phép lai nào sau đây có thể phân biệt con đực và con cái ở giai đoạn trứng? 

A.

          X AX a × X AY

B.

         X AX A × X aY

C.

         X AX a × X aY

D.

         X aX a × X AY

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Để phân biệt được đực và con cái ở giai đoạn trứng thì KH đời con ở 2 giới phải khác nhau

Đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.