Ở Tây Âu, quan hệ sản xuất phong kiến bắt đầu tan rã vào thời gian nào? 

A.

Khoảng từ thế kỉ XV 

B.

Khoảng từ thế kỉ XVI 

C.

Khoảng từ thế kỉ XVII 

D.

Khoảng từ thế kỉ XVIII

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khoảng từ thế kỉ XVI, ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa, từng bước phá vỡ quan hệ sản xuất phong kiến.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...