Ở tế bào động vật, trên màng sinh chất có thêm nhiều phân tử côlestêrôn có tác dụng

A.

tạo ra tính cứng chắc cho màng.

B.

làm tăng độ ẩm của màng sinh chất.

C.

bảo vệ màng.

D.

hình thành cấu trúc bền vững cho màng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Làm tăng độ ẩm của màng sinh chất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.