Ở Việt Nam mọi công dân khi đủ 17 tuổi phải đăng ký nghĩa vụ quân sự là thể hiện công dân bình đẳng trong việc

A.

Chịu trách nhiệm pháp lý.

B.

Chịu trách nhiệm pháp luật.

C.

Thực hiện pháp luật.

D.

Thực hiện nghĩa vụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 quy định tại Điều 4. Nghĩa vụ quân sự 1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Vì vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.