Ở thỏ, một cá thể đực có kiểu gen img1. 2000 tế bào sinh tinh của cá thể này giảm phân tạo giao tử, trong đó có 400 tế bào giảm phân xảy ra hoán vị. Tần số hoán vị gen và tỉ lệ loại giao tử Ab lần lượt là:  

A.0% và 50%.
B.10% và 50%.
C.20% và 50%.
D.10% và 20%.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:- Tần số hoán vị gen f = 400/(2 x 2000) = 0,1 = 10%. - Tỉ lệ giao tử Ab = 0,5 = 50%.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.