Oxi hóa 1,8 gam HCHO thành axit với hiệu suất H% thu được hỗn hợp X. Cho X tham gia phản ứng tráng gương thu được 16,2 gam Ag. Giá trị của H là :

A.

60

B.

75

C.

62,5

D.

25

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi số mol HCHO bị oxi hóa thành axit là x, số mol HCHO dư là y.

     Phương trình phản ứng :

          2HCHO   +   O2        2HCOOH  (1)

mol:        x                                       x

          HCHO    4Ag(2)

mol:        y                           4y

               HCOOH   2Ag(3)

mol:       x                                    2x

     Theo giả thiết và các phản ứng (1), (2), (3) ta có :

     Hiệu suất phản ứng là : .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.