Oxi hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu và 1 kim loại M ( hóa trị không đổi) có tỉ lệ khối lượng mCu : mM = 26 : 9 cần 3,36 lít (đktc) hỗn hợp Cl2 và O2 thu được m+6,75 gam hỗn hợp rắn. Mặt khác nếu hòa tan m gam hỗn hợp X bằng HNO3 đặc nóng dư sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 42,2 gam hỗn hợp 2 muối khan. M là:         

A.

A: Al

B.

B: Ba

C.

C: Mg

D.

D: Ca

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

· Có: img1

· Giả sử kim loại M có hóa trị a trong hợp chất, đặt số mol của Cu và M lần lượt là x,y.

img2 (1)

· X + HNO3: mmuối khan = 64x + My + 62.0,5 = 42,2                 (2)

· Từ (1) và (2) suy ra: img3 

=> a =2; M = 24 (Mg)  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.