Oxit cao nhất của một nguyên tố R thuộc nhóm A có dạng RO3. Cho các nhận định về R: (1)       R có hóa trị cao nhất với oxi là 6. (2)       Công thức hợp chất khí của R với H có dạng RH2. (3)       R là một phi kim. (4)       Axit tương ứng với oxit cao nhất của R là H2RO3. Số nhận định đúng là:  

A.

1. 

B.

2. 

C.

3. 

D.

4. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Oxit cao nhất của một nguyên tố R thuộc nhóm A có dạng RO3 img1Hóa trị cao nhất của R với oxi là 6img2R có công thức electron lớp ngoài cùngimg3R là một phi kim.

Hóa trị với hidro là: 8 – 6 = 2img4Công thức hợp chất khí với hidro hóa là RH2. Axit tương ứng của RO3 là H2SO4.

Các nhận định đúng là (1),(2),(3).  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.