Pha của dao động được dùng để xác định

A. biên độ dao động
B. trạng thái dao động
C. tần số dao động
D. chu kỳ dao động
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.