Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều một pha có 2 cặp cực và quay được 1200 vòng trong một phút. Một máy phát điện khác có 5 cặp cực cần phải quay được bao nhiêu vòng trong một giây để suất điện động nó gây ra bằng máy phát điện có hai cặp cực?

A.

2 vòng.

B.

4 vòng.

C.

6 vòng.

D.

8 vòng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

8 vòng.

Tần số của hai máy phát bằng nhau:

f1 = f2 n1p1 = n2p2 n2 = = 8 vòng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.