Phân đạm NH4NO3 hay (NH4)2SO4 làm cho đất:

A.

Tăng độ chua của đất.

B.

Giảm độ chua của đất.

C.

Không ảnh hưởng gì đến độ chua của đất.

D.

Làm xốp đất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tăng độ chua của đất.

Vì ion có tính axit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...