Phần đuôi của tên tập tin trong Access là

A.

.xls

B.

.doc

C.

.xml

D.

.mdb

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:.mdb

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.