Phần hình được tô màu dưới đây là hình gì?

A.

Hình thang vuông

B.

Hình tam giác

C.

Hình chữ nhật

D.

Hình vuông

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phần hình được tô màu là hình thang vuông.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.