Phân Kali clorua sản xuất được từ quặng xinvinit thường chỉ ứng với 50% K2O. Hàm lượng (%) của  KCl trong phân bón đó là:

A.

72,9

B.

76

C.

79,2

D.

75,5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Không mất tính tổng quát, ta xét trong 100 g phân kali clorua

1K2O 2KCl  94           149  50       79,2

Vậy Hàm lượng (%) của  KCl trong phân bón đó là:79,2%

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...