Phần lớn đất nông nghiệp ở Việt Nam trồng gì?

A.

Trồng đay, gai.

B.

Trồng rau, màu.

C.

Trồng cao su.

D.

Trồng lúa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trồng lúa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.