Phần lớn số học viên tham gia các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) vào cuối những năm 20 của thế kỉ XX thuộc giai cấp

A.

         Tư sản.

B.

          Nông dân.

C.

         Công nhân .

D.

         Tiểu tư sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 83. Cách giải: Sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã mở lóp huấn luyện, đào tạo cán bộ. Phần lớn học viên là thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu nước (thuộc giai cấp tiểu tư sản).        

Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...