Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E.coli chỉ chứa img1phóng xạ. Người ta chuyển img2 tế bào bi khuẩn E.coli này sang môi trường dinh dưỡng chỉ chứaimg3, mỗi tế bào vi khuẩn E.coli này đã nhân đôi 5 lần liên tiếp. Nếu chuyển hết số vi khuẩn E.coli vừa hình thành sang nuôi trong môi trường chỉ chứa img4phóng xạ, cho chúng tiếp tục phân chia thêm 1 lần nữa thì tỉ lệ vi khuẩn E.coli mà trong phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa img5trong tổng số vi khuẩn E.coli thu được là bao nhiêu?             

A.

12,5%        

B.

3,125%                

C.

6,25%

D.

1,5625%  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

-Có img1 tế bào chứa img2 nên sau thời gian nhân đôi đã có img3 tế bào chứa hoàn toàn img4 

-Sau 6 lần nhân đôi thì tổng số phân tử ADN tạo ra là img5 

Tỉ lệ số phân tử ADN chứa hoàn toàn img6 là: img7 

Vậy đáp án là D    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.