Phân tử khối trung bình của một loại PE và PVC lần lượt là 420000 và 750000. Hệ số polime hoá của PE và PVC lần lượt là:

A.

12000 và 15000.

B.

1500 và 12000.

C.

15000 và 13000.

D.

15000 và 12000.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

15000 và 12000.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...