Phản ứng img1chứng tỏ?                   

A.

A: Ion img1 có tính oxi hóa mạnh hơn ion img2

B.

B: Ion img1 có tính oxi hóa mạnh hơn ion img2

C.

C: Ion img1 có tính oxi hóa yếu hơn ion img2

D.

D: Ion img1 có tính khử mạnh hơn ion img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phản ứng trên chứng tỏ img1 có tính oxi hóa mạnh hơn img2 và Cu có tính khử mạnh hơn img3

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ B          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.