Phần ứng của mô tơ điện một chiều có điện trở 2Ω. Khi đặt vào hiệu điện thế 150V, dòng điện qua động cơ là 5A. Suất phản điện của động cơ là

A.

10V.

B.

93V.

C.

140V.

D.

160V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

140V.

p = U - rpI = 150 - 2.5 = 140V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.